HKExpress 推出Christmas Mega Sale 機票優惠,單程稅前$88起,第一擊係飛東京、台中、濟州。

HKExpress 推出Christmas Mega Sale 機票優惠,單程稅前$88起,第一擊係飛東京、台中、濟州。

HKExpress 推出Christmas Mega Sale 機票優惠,單程稅前$88起,第一擊係飛東京、台中、濟州。
其中來回只係台中$521(連稅)、濟洲$553(連稅)、東京$568(連稅)
呢個Christmas Mega Sale會每兩日出一次,直至12月15日
大家記得夠鐘就上去搶飛啦!
如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢!
想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。
訂購日期: 2015年12月8日至12月9日
旅遊日期: 2015年12月15日至2016年10月29日

HKExpress 推出Christmas Mega Sale 機票優惠,單程稅前$88起,第一擊係飛東京、台中、濟州。

 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食
hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 (台中、清邁、峴港、暹粒、昆明、寧波、 鄭州)
hkexpress行李費: 每程20kg $200, 每程25kg $250,每程30kg $300 (東京、大阪、福岡、名古屋、廣島、首爾、釡山、布吉、檳城)

網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  HotelsCombined Wego.com  樂天(RAKUTEN) zuji.com  | Hotelclub  Japanican
Hotel Big Sale 網址:
http://www.hotelbigsale.com/
HKEXPRESS 優惠網址:
http://www.hkexpress.com/zh-hk/home.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *