HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。
可以揀嘅日期唔算太多,但係可以趕得及母親節去
訂票日期只限2天,旅行日期可以揀到2015年7月4日,想同媽咪去就上去搶飛啦!
都係果句手快有,手慢無!
東京 $1301(連稅)
大阪 $1333(連稅)
首爾 $1128(連稅)
釜山 $1086(連稅)
台中 $719(連稅)
峴港 $781(連稅)
清邁 $811(連稅)
昆明 $740(連稅)
寧波 $740(連稅)
清邁 $811(連稅)
如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢!
訂票日期: 2015年4月21日至4月23日
旅行日期:  2015年5月4日至7月14日

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。

 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食
hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 (台中、、清邁、峴港、暹粒、昆明、寧波、 鄭州)
hkexpress行李費: 每程20kg $200, 每程25kg $250,每程30kg $300 (東京、大阪、福岡、名古屋、首爾、釡山、布吉、檳城)

 


網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  HotelsCombined Wego.com  樂天(RAKUTEN) zuji.com  | Hotelclub
Hotel Big Sale 網址:
http://www.hotelbigsale.com/
HKEXPRESS 網址:
http://www.hkexpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *