Fanfares 最新一期無日本景點,最熱門係首爾,來回只係$2293(連稅)!

Fanfares 最新一期無日本景點,最熱門係首爾,來回只係$2293(連稅)!
低Budget就有亞庇,來回只係$1332(連稅)。
今次去歐洲就有蘇黎世,價錢仲唔洗4千來回分別只係$3969(連稅)!
想去享受陽光與海灘可以揀馬爾代夫,來回只係$4072(連稅),4千左右真係幾抵。
又係果句,聽日8點就去訂飛啦!
如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢!
今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
福州 港幣490 | 港幣807*
金邊 港幣790 | 港幣1189*
上海 港幣990 | 港幣1307*
亞庇 港幣990 | 港幣1332*
河內 港幣990 | 港幣1401*
仰光 港幣1490 | 港幣1863*
可倫坡 港幣1490 | 港幣2179*
首爾 港幣1890 | 港幣2293*
約翰尼斯堡 港幣2190 | 港幣3053*
蘇黎世 港幣3190 | 港幣3969*
馬爾代夫港幣3390 | 港幣4079*
以上只作參考用途,*其他稅項及附加費或會有所變動。
所有票價以 cathaypacific.com/fanfares 為準。

Fanfares 最新一期無日本景點,最熱門應該係首爾,來回只係$2293(連稅)!


網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  HotelsCombined Wego.com  樂天(RAKUTEN) zuji.com  | Hotelclub
Hotel Big Sale 網址:
http://www.hotelbigsale.com/
Fanfares 網址:
http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *