FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次有來回釜山只係$2649(連稅)。來回杜拜只係$5008(連稅),來回芝加哥只係$5218(連稅)。

Fanfares 今次有釜山,來回只係$2649(連稅),又可以去睇下韓星啦。
另外,來回杜拜只係$5008(連稅),又係”想夜遊杜拜”嘅好時機。
美洲就有芝加哥,來回只係$5218(連稅)。
又係果句,聽日8點就去訂飛啦!
如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦!
今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
廈門 港幣590 | 港幣1191*
杭州 港幣790 | 港幣1391*
河內 港幣790 | 港幣1413*
西安 港幣890 | 港幣1491*
沙巴(亞庇) 港幣1090 | 港幣1733*
仰光 港幣1490 | 港幣2054*
大阪 港幣1690 | 港幣2395*
釜山 港幣1990 | 港幣2649*
杜拜 港幣2090 | 港幣4009*
芝加哥 港幣2990 | 港幣5218*
法蘭克福 港幣3290 | 港幣5840*

以上只作參考用途,*其他稅項及附加費或會有所變動。
所有票價以 cathaypacific.com/fanfares 為準

Fanfares 網址:
http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

Hotel Big Sale 網址:

http://hotelbigsale.com/


網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  HotelsCombined Wego.com  樂天(RAKUTEN) zuji.com  | Hotelclub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *