HK_EXPRESS_CHEAP

平機票價香港快運終於開賣,東京$2,198連稅 , 大阪$2,185連稅 ,台中$1,231連稅

尋找推介酒店: Agoda HotelsCombined Wego.com | zuji.com

平機票價香港快運終於開賣,東京$758 , 大阪$718  ,台中$318 都算ok!!
除左日本同台中,比較抵就係清邁,東京羽田航線要十二點半先到。有手拾的士嘅風險,
東京、台中、布吉、清邁、昆明、沙巴、還有多一個大阪! Hong Kong Express 的超值機票,快快登入 http://www.hkexpress.com/ 搶購吧!
行李費用:15kg 每程$80、20kg 每程$100、30kg 每程$200

HK_EXPRESS_CHEAP

出發日期:10月27日至明年3月29日
東京$2,198連稅
大阪$2,185連稅
台中$1,231連稅
布吉$1,424連稅
沙巴$1,126連稅
昆明$1,227連稅
清邁$1,744連稅
東京羽田 (11月7日開始)
去程: UO622 HKG19:05 – HND00:30+1
回程: UO623 HND01:30 – HKG05:45
大阪 (11月21日開始)
去程: UO686 HKG09:30 – KIX13:55
回程: UO687 KIX14:50 – HKG18:15
沙巴 (10月27日開始)
去程: UO783 HKG12:05 – BKI15:10
回程: UO784 BKI16:00 – HKG18:50
台中 (10月27日開始)
去程: UO182 HKG11:30 – RMQ13:05
UO192 HKG18:55 – RMQ20:30
回程: UO183 RMQ13:55 – HKG15:35
UO193 RMQ21:20 – HKG23:00
布吉 (10月27日開始)
去程: UO763 HKG23:35 – HKT02:15+1
UO757 HKG01:35 – HKT04:15
回程: UO764 HKT03:15 – HKG07:25
UO758 HKT05:15 – HKG09:25(28/10開始)
清邁 (10月27日開始)
去程: UO753 HKG17:15 – CNX19:00(週一/五/六/日) UO753 HKG16:50 – CNX18:50(週四) UO753 HKG18:00 – CNX20:00(週二/三)
回程: UO754 CNX20:05 – HKG23:45(週一/五/六/日) UO754 CNX19:30 – HKG23:20(週四) UO754 CNX20:35 – HKG00:25+1(週二/三)
昆明 (10月27日開始)
去程: UO273 HKG12:05 – KMG14:50
回程: UO274 KMG15:45 – HKG18:05
網址:
http://www.hkexpress.com/system/homeAction!home.action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *