Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機! 去韓國可以揀釜山,來回只係$2061(連稅),二千一去到韓國都係唔錯嘅選擇。 平價就胡志明市,都幾抵下,來回只係$1277(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 法蘭克福 港幣 3990 | 港幣 4822* 東京 港幣 2590 | 港幣 2876* 三亞 港幣 590 | 港幣 819* 西安 港幣 890 | 港幣 1119* 吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1237* 暹粒 港幣 990 | 港幣 1304* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊!

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊!

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊! 去日本有福岡,來回只係$2771(連稅),日元低水之下,福岡都係唔錯嘅選擇。 平價就揀曼谷,都幾抵下,來回只係$1278(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 胡志明市 港幣 990 | 港幣 1277* 紐約 港幣 3990 | 港幣 4602* 昆明 港幣 790 | 港幣 1020* 南京 港幣 790 | 港幣 1020* 河內 港幣 990 | 港幣 1316* 曼谷 港幣 990 | 港幣 1278* 福岡 港幣 2590 | 港幣 2771* […]

Read More

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)!

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)!

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)! 歐洲嘅選擇有倫敦,來回只係$5953(連稅),可以扮下do 姐去shopping啦。 今次去馬累,都幾抵下,唔洗五千,來回只係$4628(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1288* 東京 港幣 2590 | 港幣 2926* 馬累 港幣 4090 | 港幣 4628* 倫敦 港幣 4290 | 港幣 5953* 廈門 港幣 490 | 港幣 770* 仰光 港幣 1490 | 港幣 1829* 科倫坡 港幣 4690 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦!

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦!

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦! 想浪漫就去巴黎,來回只係$5271(連稅)。 其他選擇就有墨爾本,來回只係$4131(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 三藩市 港幣 3,990 | 港幣 4,986* 巴黎 港幣 4,290 | 港幣 5,271* 海口 港幣 490 | 港幣 806* 廈門 港幣 490 | 港幣 806* 峴港 港幣 1,490 | 港幣 1,832* 暹粒 港幣 1,390 | 港幣 1,790* 墨爾本 港幣 3,090 | […]

Read More

Fanfares 今次有廣島、名古屋,來回只係$2512(連稅)同2676!

Fanfares 今次有廣島、名古屋,來回只係$2512(連稅)同2676! 想沖出亞洲就揀墨爾本,來回分別只係$4832(連稅)。 平旅行就揀暹粒,來回分別只係$1306(連稅),又係時候買機票去玩啦。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 馬尼拉 港幣 790 | 港幣 1107* 溫州 港幣 790 | 港幣 1127* 金邊 港幣 790 | 港幣 1206* 鄭州 港幣 890 | 港幣 1227* 西安 港幣 890 | 港幣 1227* 暹粒 港幣 890 | 港幣 1306* 仰光 港幣 1490 | […]

Read More

Fanfares 最新一期重點推介,有名古屋,來回只係$2264(連稅)!

Fanfares 最新一期重點推介,有名古屋,來回只係$2264(連稅)!

Fanfares 最新一期重點推介,有名古屋,來回只係$2264(連稅)! 平平地就去吉隆坡,來回只係$1350(連稅)。 來回墨爾本嘅價錢都唔錯,來回只係$3692(連稅),又可以去下皇家植物園玩下啦。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 長沙 港幣590 | 港幣917* 馬尼拉 港幣790 | 港幣1098* 杭州 港幣790 | 港幣1117* 桂林 港幣790 | 港幣1117* 吉隆坡 港幣990 | 港幣1350* 峴港 港幣1490 | 港幣1838* 科倫坡 港幣1590 | 港幣2314* 名古屋 港幣1890 | 港幣2264* 東京 (成田機場) 港幣2590 | 港幣2968* 墨爾本 港幣2590 | […]

Read More

Fanfares 今次有福岡、東京,來回分別只係$2169(連稅)、$2376(連稅),其中福岡係近期新低!

Fanfares 今次有福岡、東京,來回分別只係$2169(連稅)、$2376(連稅),其中福岡係近期新低!

Fanfares 今次有福岡、東京,來回分別只係$2169(連稅)、$2376(連稅),其中福岡係近期新低! 千幾蚊嘅選擇帶吉隆坡、雅加達,來回分別只係$1355(連稅)、$1373(連稅),絕對係抵玩之選。 珀斯呢個星期口嘅價錢都唔錯 ,來回只係$3496(連稅)! 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 廈門 港幣490 | 港幣821* 西安 港幣890 | 港幣1221* 上海 港幣990 | 港幣1321* 吉隆坡 港幣990 | 港幣1355* 胡志明市 港幣990 | 港幣1373* 雅加達 港幣1390 | 港幣1696* 暹粒 港幣1390 | 港幣1800* 福岡 港幣1890 | 港幣2169* 東京 港幣1990 | 港幣2376* 珀斯 港幣2390 | […]

Read More