Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機! 去韓國可以揀釜山,來回只係$2061(連稅),二千一去到韓國都係唔錯嘅選擇。 平價就胡志明市,都幾抵下,來回只係$1277(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 法蘭克福 港幣 3990 | 港幣 4822* 東京 港幣 2590 | 港幣 2876* 三亞 港幣 590 | 港幣 819* 西安 港幣 890 | 港幣 1119* 吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1237* 暹粒 港幣 990 | 港幣 1304* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),去得多大阪、東京想轉口味就岩啦!

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),又要去日本玩多轉啦!

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),又要去日本玩多轉啦! 平平地就去曼谷,來回只係$1327(連稅),可以去曼谷行下食下啦。 想去紐約,而且都係五千左右,來回只係$5326(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 三亞 港幣 590 | 港幣 870* 青島 港幣 990 | 港幣 1,270* 西安 港幣 990 | 港幣 1,270* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 1,327* 曼谷 港幣 990 | 港幣 1,327* 達卡 港幣 1990 | 港幣 2,902* 名古屋 港幣 2290 | 港幣 2,622* […]

Read More

Fanfares 今次有首爾,來回只係$2350(連稅),二千幾就可以去韓國shopping啦!

Fanfares 今次有首爾,來回只係$2350(連稅),二千幾就可以去韓國shopping啦!

Fanfares 今次有首爾,來回只係$2350(連稅),二千幾就可以去韓國shopping啦! 去遠啲就去美國三藩市就4千有找,來回只係$3826(連稅)。 要食又要玩就平平地揀曼谷 ,來回只係$1313(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 馬尼拉 港幣 790 | 港幣 1051* 溫州 港幣 790 | 港幣 1070* 寧波 港幣 790 | 港幣 1070* 青島 港幣 990 | 港幣 1270* 曼谷 港幣 990 | 港幣 1313* 吉隆坡 港幣 1290 | 港幣 1584* 首爾 港幣 1990 | […]

Read More

Fanfares 今次有蘇黎世,來回只係$3319(連稅),三千幾搭國泰去歐洲,呢個價真係無敵!

Fanfares 今次有蘇黎世,來回只係$3319(連稅),三千幾搭國泰去歐洲,呢個價真係無敵!

Fanfares 今次有蘇黎世,來回只係$3319(連稅),三千幾搭國泰去歐洲,呢個價真係無敵! 想去美國就去洛杉磯就4千有找,來回只係$3818(連稅)。 去shopping就揀東京 ,來回只係$2931(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 科倫坡 港幣 2390 | 港幣 2920* 米蘭 港幣 4290 | 港幣 4878* 武漢 港幣 790 | 港幣 1068* 杭州 港幣 890 | 港幣 1168* 亞庇 港幣 990 | 港幣 1285* 東京 (羽田) 港幣 2590 | 港幣 2931* 名古屋 港幣 2290 […]

Read More

Fanfares 今次有阿姆斯特丹 ,來回只係$3964(連稅),唔洗4千就去歐洲啦!

Fanfares 今次有阿姆斯特丹 ,來回只係$3964(連稅),唔洗4千就去歐洲啦!

Fanfares 今次有阿姆斯特丹 ,來回只係$3964(連稅),唔洗4千就去歐洲啦! 日本就有去東京,來回只係$2732(連稅)。 去南非有飛約翰內斯堡 ,來回分別只係$3961(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 馬尼拉 港幣 790 | 港幣 1051* 杭州 港幣 790 | 港幣 1068* 武漢 港幣 790 | 港幣 1068* 金邊 港幣 790 | 港幣 1152* 仰光 港幣 1490 | 港幣 1827* 科倫坡 港幣 1590 | 港幣 2120* 東京(羽田) 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次又有日本旅遊熱點名古屋,來回只係$2762(連稅),可以去睇古蹟次餘,又可以shopping啦!

Fanfares 今次又有日本旅遊熱點名古屋,來回只係$2762(連稅),可以去睇古蹟次餘,又可以shopping啦!

Fanfares 今次又有日本旅遊熱點名古屋,來回只係$2762(連稅),可以去睇古蹟次餘,又可以shopping啦! 想特別d可以飛杜拜 ,來回只係$2475(連稅)。 去美國探親有飛三藩市、紐約 ,來回分別只係$4286(連稅)同$5386(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 馬尼拉 港幣 790|港幣 1088* 上海 港幣 790|港幣 1106* 桂林 港幣 790|港幣 1106* 青島 港幣 990|港幣 1306* 胡志明市 港幣 990|港幣 1363* 仰光 港幣 1490|港幣 1865* 杜拜 港幣 1790|港幣 2475* 名古屋 港幣 2390|港幣 2762* 三藩市 港幣 2990|港幣 4286* 蘇黎世 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次有波士頓 ,來回只係$5141(連稅),係時候去美國食龍蝦啦!

Fanfares 今次有波士頓 ,來回只係$5141(連稅),係時候去美國食龍蝦啦!

Fanfares 今次有波士頓 ,來回只係$5141(連稅),係時候去美國食龍蝦啦! 想去韓國就飛首爾,來回只係$2193(連稅),不過要去就自己留意仲有無新sars先。 去歐洲可以揀羅馬,來回只係$5174(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 波士頓 港幣 3990 | 港幣 5141* 東京 港幣 2290 | 港幣 2672* 雅加達 港幣 1390 | 港幣 1693* 桂林 港幣 790 | 港幣1240* 西安 港幣 890 | 港幣 1218* 釜山 港幣 1690 | 港幣 2060* 羅馬 港幣 4290 | […]

Read More