Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機!

Fanfares 今次有倫敦 ,來回只係$4838(連稅),又係飛歐洲嘅好時機! 去韓國可以揀釜山,來回只係$2061(連稅),二千一去到韓國都係唔錯嘅選擇。 平價就胡志明市,都幾抵下,來回只係$1277(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 法蘭克福 港幣 3990 | 港幣 4822* 東京 港幣 2590 | 港幣 2876* 三亞 港幣 590 | 港幣 819* 西安 港幣 890 | 港幣 1119* 吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1237* 暹粒 港幣 990 | 港幣 1304* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊!

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊!

Fanfares 今次推介紐約,來回只係$4602(連稅),真係好小見國泰飛紐約會係4千幾蚊! 去日本有福岡,來回只係$2771(連稅),日元低水之下,福岡都係唔錯嘅選擇。 平價就揀曼谷,都幾抵下,來回只係$1278(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 胡志明市 港幣 990 | 港幣 1277* 紐約 港幣 3990 | 港幣 4602* 昆明 港幣 790 | 港幣 1020* 南京 港幣 790 | 港幣 1020* 河內 港幣 990 | 港幣 1316* 曼谷 港幣 990 | 港幣 1278* 福岡 港幣 2590 | 港幣 2771* […]

Read More

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)!

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)!

Fanfares 今次推介日本新興航點廣島,來回只係$2560(連稅)! 歐洲嘅選擇有倫敦,來回只係$5953(連稅),可以扮下do 姐去shopping啦。 今次去馬累,都幾抵下,唔洗五千,來回只係$4628(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1288* 東京 港幣 2590 | 港幣 2926* 馬累 港幣 4090 | 港幣 4628* 倫敦 港幣 4290 | 港幣 5953* 廈門 港幣 490 | 港幣 770* 仰光 港幣 1490 | 港幣 1829* 科倫坡 港幣 4690 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),去得多大阪、東京想轉口味就岩啦!

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),又要去日本玩多轉啦!

Fanfares 今次推介比較抵有名古屋,來回只係$2622(連稅),又要去日本玩多轉啦! 平平地就去曼谷,來回只係$1327(連稅),可以去曼谷行下食下啦。 想去紐約,而且都係五千左右,來回只係$5326(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 三亞 港幣 590 | 港幣 870* 青島 港幣 990 | 港幣 1,270* 西安 港幣 990 | 港幣 1,270* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 1,327* 曼谷 港幣 990 | 港幣 1,327* 達卡 港幣 1990 | 港幣 2,902* 名古屋 港幣 2290 | 港幣 2,622* […]

Read More

Fanfares 今次有釜山,來回只係$2318(連稅),去食醬油蟹就最岩!

Fanfares 今次有釜山,來回只係$2318(連稅),去食醬油蟹就最岩!

Fanfares 今次有釜山,來回只係$2318(連稅),去食醬油蟹就最岩! 想睇曼聯就去曼徹斯特,來回只係$5624(連稅)。 平平地去歐洲就可以揀蘇黎世,來回只係$3619(連稅)。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 廈門 港幣 490 | 港幣 771* 寧波 港幣 790 | 港幣 1,071* 上海 港幣 890 | 港幣 1,171* 檳城 港幣 990 | 港幣 1,285* 胡志明市 港幣 990 | 港幣 1,327* 釜山 港幣 1990 | 港幣 2,318* 東京 港幣 2290 | 港幣 […]

Read More

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦!

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦!

Fanfares 今次推介三藩市,來回只係$4986(連稅),可以去HOLLYWOOD追星啦! 想浪漫就去巴黎,來回只係$5271(連稅)。 其他選擇就有墨爾本,來回只係$4131(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 三藩市 港幣 3,990 | 港幣 4,986* 巴黎 港幣 4,290 | 港幣 5,271* 海口 港幣 490 | 港幣 806* 廈門 港幣 490 | 港幣 806* 峴港 港幣 1,490 | 港幣 1,832* 暹粒 港幣 1,390 | 港幣 1,790* 墨爾本 港幣 3,090 | […]

Read More

Fanfares 今次有廣島、名古屋,來回只係$2512(連稅)同2676!

Fanfares 今次有廣島、名古屋,來回只係$2512(連稅)同2676! 想沖出亞洲就揀墨爾本,來回分別只係$4832(連稅)。 平旅行就揀暹粒,來回分別只係$1306(連稅),又係時候買機票去玩啦。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 馬尼拉 港幣 790 | 港幣 1107* 溫州 港幣 790 | 港幣 1127* 金邊 港幣 790 | 港幣 1206* 鄭州 港幣 890 | 港幣 1227* 西安 港幣 890 | 港幣 1227* 暹粒 港幣 890 | 港幣 1306* 仰光 港幣 1490 | […]

Read More