HKExpress 最新推出機票稅前$8機票優惠,只得24小時。

HKExpress 最新推出機票稅前$8機票優惠,只得24小時。

HKExpress 最新推出機票稅前$8機票優惠,只得24小時。 呢次$8機票優惠嘅旅行地點包括中、日、韓、泰國熱門旅遊點,包括東京、大阪、福岡、名古屋、台中、布吉、昆明、寧波、峴港、清邁、暹粒、濟州、釜山。 旅行日期由2015年7月15日至2016年9月23日。 今次堅平,旅行日期仲要係暑假,即刻上去搶飛啦! 都係果句手快有,手慢無! 暹粒 $506(連稅) 昆明 $522(連稅) 寧波 $522(連稅) 無錫 $522(連稅) 台中 $436(連稅) 布吉 $473(連稅) 峴港 $443(連稅) 清邁 $473(連稅) 曼谷 $473(連稅) 福岡 $373(連稅) 東京 $483(連稅) 名古屋 $483(連稅) […]

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次來回首爾只係$2893(連稅)、來回大阪只係$2893(連稅)、來回墨爾本都只係$4087(連稅)。

Fanfares 今次有首爾,來回只係$2893(連稅)、又係搶手之選。 想去日本就有大阪,來回只係$2893(連稅)、想買野梗係揀佢。 想去澳洲嘅朋友可以揀飛墨爾本,來回都只係$4087(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 長沙 港幣590 | 港幣1111* 高雄 港幣790 | 港幣1272* 桂林 港幣790 | 港幣1311* 上海(浦東) 港幣990 | 港幣1511* 暹粒 港幣1390 | […]

Zuji 又有新優惠,而家推出限時9折酒店優惠代碼。

Zuji 又有新優惠,而家推出限時9折酒店優惠代碼,由即日至2014年10月5日就可以用以下代碼獲得9折優惠。 想年尾去旅行就去睇下啦! 訂房日期:即日至2014年10月5日 入住日期: 即日至 2015年1月31日 Zuji 9折酒店優惠代碼: HK14ZUJIBK zuji 訂機票網址: http://www.zuji.com.hk/   網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次有首爾,來回只係$2416(連稅)。來回東京只係$2394(連稅)。羅馬、倫敦,來回都分別只係$5703(連稅)、$6503(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Fanfares 今次有首爾,來回只係$2416(連稅)。 想去日本就有東京 ,來回只係$2394(連稅)。 長途機選擇有羅馬、倫敦,來回都分別只係$5703(連稅)、$6503(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)桂林 港幣490 | 港幣1111*海口 港幣490 | 港幣1111*南京 港幣790 | 港幣1411*寧波 港幣790 | 港幣1411*河內 港幣790 | 港幣1421*仰光 港幣1290 | 港幣1874*首爾 港幣1690 […]

Fanfares 今次有胡志明巿,來回只係$1652(連稅)。莫斯科 來回$4005(連稅)、 洛杉磯 來回$5814(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Fanfares 今次好似選擇比較少,日本同韓國都無得揀。 值得推介就有胡志明巿,來回只係$1652(連稅)。 長途機選擇有莫斯科、洛杉磯 ,來回只係分別$4005(連稅)$5814(連稅)。 另有墨爾本,來回都只係$4517(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 三亞 港幣490 |港幣1111* 馬尼拉 港幣790 |港幣1296* 上海(浦東) 港幣890 |港幣1511* 青島 港幣890 |港幣1511* 胡志明巿 港幣990 |港幣1652* 檳城 港幣990 |港幣1655* […]

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今期大阪來回要$2670(連稅)。長途就有約翰內斯堡$4351(連稅)同紐約$5906(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub 今期Fanfares又有日本嘅選擇,今期有大阪來回要$2670(連稅),唔算太平。今次長途有約翰內斯堡同紐約,分別只係$4351(連稅)同$5906(連稅),去紐約唔洗六千,真係好抵下。如果訂完機票,可以去Hotelcombined check 下酒店優惠 ,訂完FANFARES又可以去訂埋平酒店,仲等? 聽日8點就去訂飛啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 三亞 港幣490 | 港幣1163* 寧波 港幣790 | 港幣1463* 金邊 港幣790 | 港幣1541* 上海(浦東) 港幣790 | 港幣1463* 西安 港幣890 | 港幣1563* 檳城 港幣990 | […]

中華航空 飛東京、大阪、福岡、沖繩、名古屋、廣島等多個地方,其中最平2,183起(連稅)

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub 中華航空推出日本多個地方嘅特價機票,目的地包括東京、大阪、福岡、沖繩、名古屋、廣島等多個地方,其中最平沖繩$2,183起(連稅),另外東京$2,484起(連稅)。 呢個優惠亦可以同時停台北只需打上客戶服務中心及補付約$80的台北離境就可以。 如果訂完機票,可以去Hotelcombined check 下酒店優惠 ,訂完FANFARES又可以去訂埋平酒店,仲等? 聽日8點就去訂飛啦! 客戶服務中心電話: 28682299 訂票日期:即日至2014年1月30日 出發日期:即日至2014年1月24日、2月6日至4月16日、4月22日至5月31日   HOTELCOMINED酒店惠網址: http://www.hotelscombined.com/CN/?a_aid=103390 中華航空網址: http://www.china-airlines.com/hk/promotionhk/promotionhk000438.htm 瀛走冬’日’ 目的地 起程日期 含稅價 (已包含稅金及 燃油附加費 琉球HKD713) 有效期 備註 瀛走 冬日 東京/琉球/宮崎/廣島 大阪/福岡/名古屋/高松 2014年 1月1日 […]