Fanfares 今期有最熱推介-首爾,來回只係$2097(連稅),又可以去搵韓星啦!

Fanfares 今期有最熱推介-首爾,來回只係$2097(連稅),又可以去搵韓星啦! 新興旅遊點就有柬埔寨-暹粒,來回只係$1789(連稅)。 今次去美國就有三藩市、芝加哥,來回分別只係$4020(連稅)、$5020(連稅)! 想去歐洲可以揀米蘭 ,來回只係$4632(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 海口 港幣490 | 港幣807* 杭州 港幣790 | 港幣1107* 金邊 港幣790 | 港幣1189* 河內 港幣790 | 港幣1201* 青島 港幣890 | 港幣1270* 胡志明市 港幣990 | 港幣1362* 暹粒 港幣1390 | 港幣1789* 首爾 港幣1690 | 港幣2097* 三藩市 港幣2990 | 港幣4020* 米蘭 港幣3890 | 港幣4632* […]

Read More

Fanfares 今期有洛杉磯,唔洗4千,來回只係$3976(連稅)、好似無試過咁抵玩。 平平地就揀曼谷、首爾,來回只係$1364(連稅)、同埋$2097(連稅)!

Fanfares 今期有洛杉磯,唔洗4千,來回只係$3976(連稅)、好似無試過咁抵玩。 平平地就揀曼谷、首爾,來回只係$1364(連稅)、同埋$2097(連稅)! 最後馬爾代夫又返嚟啦,來回只係$4079(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 寧波 港幣790 | 港幣1107* 上海 港幣890 | 港幣1207* 西安 港幣890 | 港幣1207* 曼谷 港幣990 | 港幣1364* 峴港 港幣1490 | 港幣1831* 首爾 港幣1690 | 港幣2097* 珀斯 港幣2190 | 港幣3254* 福岡 港幣2290 | 港幣2559* 洛杉磯 港幣2990 | 港幣3976* 巴黎 港幣3190 | 港幣4163* 馬爾代夫 港幣3390 […]

Read More

Fanfares 今期至抵係首爾 ,來回只係$2273(連稅)、來回東京(羽田)只係$2944(連稅),來回高雄只係$1243(連稅)。

Fanfares 今期至抵係首爾 ,來回只係$2273(連稅)、仲平過上個星期。 今次飛日本就有東京(羽田),來回只係$2944(連稅),好似貴左少少。 想要平野就揀高雄啦,來回只係$1243(連稅)。 另外,墨爾本$4950(連稅)、倫敦$6088(連稅)、紐約$5734(連稅)都可以諗下。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 高雄 港幣790 | 港幣1243* 鄭州 港幣790 | 港幣1282* 杭州 港幣890 | 港幣1382* 西安 港幣890 | 港幣1382* 沙巴 港幣990 | 港幣1515* 峴港 港幣1290 | 港幣1805* 首爾 港幣1690 | 港幣2273* 東京(羽田) 港幣2390 | 港幣2944* 墨爾本 港幣3090 | 港幣4950* 倫敦 港幣3290 | 港幣6088* […]

Read More

HKExpress 今晚推5蚊mega sale平機票優惠﹗ 仲要係地點包括福岡、大阪、東京、首爾等全線14個地點都減,

HKExpress 今晚推5蚊mega sale平機票優惠﹗ 仲要係地點包括福岡、大阪、東京、首爾等全線14個地點都減, 今次錯過左唔知幾時先有架! 都係果句手快有,手慢無! 台中 $910(連稅) 福岡 $1138(連稅) 釜山 $1196(連稅) 名古屋 $1205(連稅) 大阪 $1235(連稅) 東京$ $1405(連稅) 首爾 $1431(連稅) 檳城 $986(連稅) 布吉 $1142(連稅) 鄭州 $893(連稅) 昆明 $993(連稅) 寧波 $993(連稅) 清邁 $1142(連稅) 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 訂票日期: 2014年12月16日至12月23日 旅行日期:  2015年1月1日至10月24日  *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 (台中、清邁、昆明、寧波、 鄭州) hkexpress行李費: 每程20kg $200, 每程25kg $250,每程30kg $300 […]

Read More

expedia

韓亞航空 X Expedia HK 平價機票ZB來回首爾只係$2559(連稅)。

韓亞航空 Asiana Airlines推出2015年平飛首爾機票,來回只係$2559(連稅)。 呢個優惠可以係Expedia HK 搵到, 出發日期可以由2015年1月至3月,手快有手慢就無啦。 出發日期: 2015年1月1日至2015年3月31日   網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Expedia HK 網址: http://www.expedia.com.hk/

Read More

HKExpress 今晚12點推出$80 Mega Sale機票優惠﹗

HKExpress 今晚12點推出$80 Mega Sale機票優惠﹗ 地點包括大阪、東京、福岡、名古屋、首爾等13個城市, 而旅行日大家可以揀  2015年1月6日至2015年7月8日之間, 最後,都係果句手快有,手慢無! 大阪$1407 (連稅) 東京(成田)$12976 (連稅) 東京(羽田)$1381 (連稅) 福岡$1182 (連稅) 名古屋$1374 (連稅) 首爾$1324 (連稅) 釜山$1366 (連稅) 台中$792(連稅) 布吉$1043 (連稅) 檳城$829 (連稅) 清邁$659 (連稅) 昆明$689 (連稅) 寧波$689(連稅) 鄭州$689(連稅) 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 訂票日期: 2014年11月11日起至2014年11月17日 旅行日期:  2015年1月6日至2015年7月8日 *首爾、昆明、台中、清邁、布吉、福岡、名古屋、大阪、東京(、釜山機票出發期限為2015年1月6日至2015年7月8日, **鄭州、寧波、檳城機票出發期限為2015年1月6日至2015年3月28日  *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250   另外,今次Mega Sale優惠亦可以在 Expedia訂購,如經 Expedia訂購會包括來回兩程20 […]

Read More

真航空 JinAir香港、澳門 感恩大特價回饋, 來回首爾只係$1514(連稅)起,仲包埋20KG行李費。

真航空 JinAir香港、澳門 感恩大特價回饋, 來回首爾只係$1514(連稅)起,仲包埋20KG行李費。 今次真係手快有手慢無啦! 想去韓國嘅朋友shopping,而家就去訂啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 訂票日期: 售完即止 旅行日期: 2014年11月20日至2015年3月31日 *以上價錢已包20KG 行李費。 網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub   Hotel Big Sale 網址: http://hotelbigsale.com/index.php 真航空 Jeju Air網址: http://www.jinair.com

Read More