Fanfares 又有新優惠,今期推介釜山、杜拜,來回分別只係$2066(連稅)、$2801(連稅),唔洗三千仲有好多地方揀!

Fanfares 又有新優惠,今期推介釜山、杜拜,來回分別只係$2066(連稅)、$2801(連稅),唔洗三千仲有好多地方揀!

Fanfares 又有新優惠,今期推介釜山、杜拜,來回分別只係$2066(連稅)、$2801(連稅),唔洗三千仲有好多地方揀! 今次去墨爾本、珀斯4千都唔洗,來回只係$3519(連稅)、$3500連稅),又要計畫澳洲新旅程。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 寧波 港幣790 | 港幣1117* 昆明 港幣790 | 港幣1117* 金邊 港幣790 | 港幣1196* 吉隆坡 港幣990 | 港幣1353* 河內 港幣990 | 港幣1408* 釜山 港幣1690 | 港幣2066* 達卡 港幣1990 | 港幣3085* 杜拜 港幣2090 | 港幣2801* 珀斯 港幣2390 | 港幣3500* 墨爾本 港幣2390 | 港幣3519* 紐約 […]

Read More

HKExpress 同你提早放暑假第2撃!今次飛去韓國-地點包括首爾丶釜山、濟州單程稅前$88起﹗

HKExpress 同你提早放暑假第2撃!今次飛去韓國-地點包括首爾丶釜山、濟州單程稅前$88起﹗

HKExpress 同你提早放暑假第2撃!今次飛去韓國-地點包括首爾丶釜山、濟州單程稅前$88起﹗ 來回首爾丶釜山只係$664(連稅),來回濟州只係$664(連稅),今次去首爾丶釜山旅行日期可以由2015年6月1日至2016年3月26日,大把時間揀! 而濟州機票出發只係由2015年6月27日至2015年10月22日。 訂票日期只限2天,想同訂定年尾同2016年嘅去就上去搶飛啦! 都係果句手快有,手慢無! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 想租車自駕遊,可上rentalcars.com, 佢地有各地價格比較。 訂票日期: 2015年4月29至30日 旅行日期: 2015年6月1日至2016年3月26日  *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 (台中、、清邁、峴港、暹粒、昆明、寧波、 鄭州) hkexpress行李費: 每程20kg $200, 每程25kg $250,每程30kg $300 (東京、大阪、福岡、名古屋、首爾、釡山、布吉、檳城)   網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Hotel Big Sale 網址: http://www.hotelbigsale.com/ HKEXPRESS 優惠網址: http://www.hkexpress.com/zh-hk/home.aspx

Read More

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。

HKExpress 母親節特別優惠,多個地方單程稅前$120起﹗航點包括釜山、首爾、東京、大阪、清邁 。 可以揀嘅日期唔算太多,但係可以趕得及母親節去 訂票日期只限2天,旅行日期可以揀到2015年7月4日,想同媽咪去就上去搶飛啦! 都係果句手快有,手慢無! 東京 $1301(連稅) 大阪 $1333(連稅) 首爾 $1128(連稅) 釜山 $1086(連稅) 台中 $719(連稅) 峴港 $781(連稅) 清邁 $811(連稅) 昆明 $740(連稅) 寧波 $740(連稅) 清邁 $811(連稅) 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 訂票日期: 2015年4月21日至4月23日 旅行日期:  2015年5月4日至7月14日  *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 (台中、、清邁、峴港、暹粒、昆明、寧波、 鄭州) hkexpress行李費: 每程20kg $200, 每程25kg $250,每程30kg $300 (東京、大阪、福岡、名古屋、首爾、釡山、布吉、檳城)   網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big […]

Read More

HKExpress 今晚12點推出$80 Mega Sale機票優惠﹗

HKExpress 今晚12點推出$80 Mega Sale機票優惠﹗ 地點包括大阪、東京、福岡、名古屋、首爾等13個城市, 而旅行日大家可以揀  2015年1月6日至2015年7月8日之間, 最後,都係果句手快有,手慢無! 大阪$1407 (連稅) 東京(成田)$12976 (連稅) 東京(羽田)$1381 (連稅) 福岡$1182 (連稅) 名古屋$1374 (連稅) 首爾$1324 (連稅) 釜山$1366 (連稅) 台中$792(連稅) 布吉$1043 (連稅) 檳城$829 (連稅) 清邁$659 (連稅) 昆明$689 (連稅) 寧波$689(連稅) 鄭州$689(連稅) 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 訂票日期: 2014年11月11日起至2014年11月17日 旅行日期:  2015年1月6日至2015年7月8日 *首爾、昆明、台中、清邁、布吉、福岡、名古屋、大阪、東京(、釜山機票出發期限為2015年1月6日至2015年7月8日, **鄭州、寧波、檳城機票出發期限為2015年1月6日至2015年3月28日  *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250   另外,今次Mega Sale優惠亦可以在 Expedia訂購,如經 Expedia訂購會包括來回兩程20 […]

Read More

HKExpress 第11擊, 推出釜山1蚊機票優惠﹗

HKExpress 第11擊, 推出釜山1蚊機票優惠﹗ 來回釜山最平連稅只係$662。 都係果句手快有,手慢無! HKExpress 連續兩星期會推出各個旅遊點嘅1蚊機票。 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 訂票日期: 2014年10月22日 旅行日期:  2014年10月22日至2015年3月28日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 HKEXPRESS 網址: http://www.hkexpress.com/ Hotel Big Sale 網址: http://hotelbigsale.com/index.php   網上酒店搜尋工具: Agoda | Hote Big Sale  | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub

Read More

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次有來回釜山只係$2649(連稅)。來回杜拜只係$5008(連稅),來回芝加哥只係$5218(連稅)。

Fanfares 今次有釜山,來回只係$2649(連稅),又可以去睇下韓星啦。 另外,來回杜拜只係$5008(連稅),又係”想夜遊杜拜”嘅好時機。 美洲就有芝加哥,來回只係$5218(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 廈門 港幣590 | 港幣1191* 杭州 港幣790 | 港幣1391* 河內 港幣790 | 港幣1413* 西安 港幣890 | 港幣1491* 沙巴(亞庇) 港幣1090 | 港幣1733* 仰光 港幣1490 | 港幣2054* 大阪 港幣1690 | 港幣2395* 釜山 港幣1990 | 港幣2649* 杜拜 港幣2090 | 港幣4009* 芝加哥 港幣2990 | 港幣5218* 法蘭克福 港幣3290 | 港幣5840* […]

Read More

HK Express 推出限時24小時優惠!有9個地點選擇,來回首爾只係$1595(連稅),來回大阪亦都係$1790(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub HK Express 推出限時24小時優惠!有9個地點選擇,包括沙巴、清邁、布吉、寧波、檳城、首爾、大阪、釜山、福岡。 最平來回$1056(連稅)起,其中來回首爾只係$1595(連稅),來回大阪亦都係$1790(連稅)。 大家就上去HK express努力搵平飛啦! 訂完機票之後,如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! 訂票日期:2014年7月11日 出發日期:2014年7月12日至8月31日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 HKEXPRESS 網址: http://www.hkexpress.com/zh-hk/hotdeals/nightowlsale.aspx#.U7-R-5SSyV8 HotelsCombined 網址: http://www.hotelscombined.com/CN/?a_aid=103390

Read More