FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今期短線為主打,首選有飛首爾 ,來回只係$2501(連稅)。來回名古屋只係$2466(連稅)。來回沙巴只係$1543(連稅)。

Fanfares 今期短線為主打,首選有飛首爾 ,來回只係$2501(連稅)、價錢叫做不過不失。 今次飛日本就無曬熱門選擇,得番半冷嘅名古屋,來回只係$2466(連稅)。 平平地想去小旅行可以揀沙巴,來回只係$1543(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale  格下價啦,唔洗逐間睇,Hotel Big Sale一個網站可以比較各大網站價錢! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 寧波 港幣790 | 港幣1310* 宿霧 港幣890 | 港幣1296* 昆明 港幣890 | 港幣1410* 西安 港幣890 | 港幣1410* 青島 港幣990 | 港幣1510* 沙巴 港幣990 | 港幣1543* 吉隆坡 港幣990 | 港幣1543* 峴港 港幣1290 | 港幣1833* 清邁 港幣1290 | 港幣1864* 名古屋 港幣1890 | 港幣2466* 首爾 […]

Read More

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次有沙巴,來回只係$1642(連稅),。來回首爾 只係$2388(連稅),,來回巴黎只係$5766(連稅)。

Fanfares 今次有沙巴,來回只係$1642(連稅),想平平地去個旅行就揀佢啦。 另外,有韓風首爾 ,來回首爾 只係$2388(連稅),無論追星定滑雪都可以諗諗。 要去法國浪漫一下,可以去巴黎,來回只係$5766(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 Hotel Big Sale 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 青島 港幣790 | 港幣1392* 武漢 港幣790 | 港幣1392* 西安 港幣890 | 港幣1492* 吉隆坡 港幣990 | 港幣1632* 檳城 港幣990 | 港幣1632* 沙巴 港幣1000 | 港幣1642* 科倫坡 港幣1490 | 港幣3423* 東京(成田) 港幣1690 | 港幣2369* 首爾 港幣1690 | 港幣2388* 阿姆斯特丹 港幣2990 | 港幣5032* 巴黎 港幣3490 […]

Read More

airasia_cheap_ticket_2013_sep

Air Asia 亞航 又有Big Sale新優惠,其中飛清邁只係$826(連稅)。另外去沙巴、吉隆坡都幾抵,分別只係$976(連稅)同$984(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Air Asia 亞航 又有Big Sale新優惠-呢個係一個預訂2015年嘅新優惠,其中飛清邁只係$826(連稅), 另外去沙巴、吉隆坡都幾抵,分別只係$976(連稅)同$984(連稅)。 出發日期由2015年3月1日 至 2015年10月24日,而訂飛日期就係由2014年8月25日 至 2014年8月31日,大家快d去睇下啦! 清邁 $826(連稅) 曼谷 $866(連稅) 沙巴 $976(連稅) 吉隆坡 $984(連稅) 布吉 $1226(連稅) 訂房日期: 2014年8月25日 至 2014年8月31日 出發日期: 2015年3月1日 至 2015年10月24日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 行李費: 每程20kg $140, 每程25kg $180 如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! Air Asia 亞航 網址: http://www.airasia.com/hk/zh/promotion/rr1901103.page HotelsCombined 網址: http://www.hotelscombined.com/CN/?a_aid=103390

Read More

FANFARES_LOGO_CATHAY_DRAGON_AIR

Fanfares 今次有大阪、沙巴,來回只係分別$2830(連稅)$1756(連稅)。 長途機就有阿姆斯特丹,來回只係$5643(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Fanfares 今次有大阪、沙巴,來回只係分別$2830(連稅)$1756(連稅)。 長途機就有阿姆斯特丹,來回只係$5643(連稅)。 澳洲就有悉尼,來回都只係$4630(連稅)。 又係果句,聽日8點就去訂飛啦! 如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! 今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費) 福州 港幣590 |港幣1210* 海口 港幣690 |港幣1310* 杭州 港幣790 |港幣1410* 寧波 港幣790 |港幣1410* 檳城 港幣990 |港幣1656* 沙巴(亞庇) 港幣1090 |港幣1756* 峴港 港幣1290 |港幣1921* 仰光 港幣1290 |港幣1874* 悉尼 港幣1990 |港幣4630* 大阪 港幣2090 |港幣2830* 阿姆斯特丹 港幣3490 |港幣5643* 以上只作參考用途,*其他稅項及附加費或會有所變動。 所有票價以 cathaypacific.com/fanfares 為準 Fanfares 網址: http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/ HotelsCombined 網址: http://www.hotelscombined.com/CN/?a_aid=103390

Read More

HKExpress 今次推出東南亞優惠,檳城、沙巴、清邁、布吉全部連埋稅唔洗一千

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub HKExpress 今次推出東南亞優惠,檳城、沙巴、清邁、布吉全部連埋稅唔洗一千, 其中檳城、沙巴只係$816(連稅), 另外清邁、布吉亦只係$998(連稅)。而家就上去搶飛啦。 訂完機票之後,可以睇下我地之前介紹嘅 Hotel Club 新優惠代碼,可以減額外10%。 沙巴 $816(連稅) 檳城 $816(連稅) 布吉 $998(連稅) 清邁 $998(連稅) 訂票日期:2014年8月8日至8月13日 出發日期:2014年8月19日至12月31日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 hkexpress行李費: 每程20kg $150, 每程25kg $200,每程30kg $250 HKEXPRESS 網址: http://www.hkexpress.com/zh-hk/hotdeals/holidayhereicome.aspx#.U5fIQ3KSyV8 最新的Hotel Club折扣優惠代碼: 1.  HotelClub 最新10%折扣代碼(不包括稅和服務費), 只要輸入SUMMER或直接按以下網址: http://goo.gl/kFECSO  (有效日期由即日至2014年8月30日,可預訂即日至2015年5月31日入住的酒店。) * 優惠不含稅項及酒店服務費 **折扣代碼只適用於HotelClub網站內參與優惠活動的酒店,部份沒有參與優惠活動的酒店並不適用。

Read More

Air Asia 亞航 而家又有新優惠-來回吉隆坡,只係$846(連稅),來回沙巴只係$878(連稅)

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Air Asia 亞航 而家又有新優惠-地點就有吉隆坡、沙巴,其中來回吉隆坡,只係$846(連稅), 如想去沙巴,來回只係$878(連稅), 出發日期由2014年11月14日去到2015年3月31日,而訂飛日期就到2014年7月6日,大家快d去睇下啦!   訂房日期: 由即日 至 2014年7月6日 出發日期:2014年11月14日 至2015年3月31日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 行李費: 每程20kg $140, 每程25kg $180 如想訂酒店,大家可以上 HotelCombined 格下價啦! Air Asia 亞航 網址: http://www.airasia.com/hk/zh/promotion/rr1901103.page HotelsCombined 網址: http://www.hotelscombined.com/CN/?a_aid=103390

Read More

Air Asia 亞航

Air Asia 亞航 而家做緊優惠,來回沙巴$1016(連稅),來回清邁$786(連稅)。

網上酒店搜尋工具: Agoda | HotelsCombined | Wego.com  | 樂天(RAKUTEN) | zuji.com  | Hotelclub Air Asia 亞航 而家做緊優惠沙巴、清邁等地方優惠,其中來回沙巴$1016(連稅), 另外,來回清邁仲平,只係$786(連稅) 出發日期可以去到2014年10月31日,而訂飛日期就到2014年6月29日,大家快d去睇下啦! 訂完機票之後,可以睇下我地之前介紹嘅 Hotel Club 新優惠代碼,可以減額外10%。 訂房日期: 由即日 至 2014年6月29日 入住日期:2014年6月23日 至 10月31日 *以上價錢不包括行李費及不包機上飲食 行李費: 每程20kg $140, 每程25kg $180 Air Asia 亞航 網址: http://www.airasia.com/hk/zh/promotion/rr1730610.page 最新的Hotel Club折扣優惠代碼: 1.  HotelClub最新10%折扣代碼(不包括稅和服務費), 只要輸入DISCOUNTCODES10或直接按以下網址: http://goo.gl/Vyq2PN (優惠代碼有效日期由即日至2014年6月30日,可預訂即日至2014年8月31日前入住的酒店。)

Read More